uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Volby 2020 - Senát PČR a zastupitelstva krajů

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

Informace Ministerstva vnitra k volbám do zastupitelstev krajů a k volbám do Senátu Parlamentu ČR

Počet členů OVK

Stanovení počtu členů okrskové volební komise


V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 14c odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů


stanovuji v městské části Brno-sever ve volebních okrscích č. 20001 - 20045


minimální počet členů okrskové volební komise, který činí:


6 členů

V Brně dne 30.07.2020


Mgr. Martin Maleček v. r.
starosta MČ Brno-sever

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků


V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:


a) počet volebních okrsků v MČ Brno-sever: 45 volebních okrsků

b) sídlem volebních okrsků jsou pro:

okrsek č. 20001 - 20004    Mendelova univerzita, Zemědělská 1
okrsek č. 20005 - 20008    ZŠ Merhautova 37
okrsek č. 20009 - 20012    ZŠ Vranovská 17
okrsek č. 20013 - 20016    ZŠ Janouškova 2
okrsek č. 20017 - 20019    ZŠ Jugoslávská 126
okrsek č. 20020 - 20022    ZŠ Zemědělská 29
okrsek č. 20023 - 20024    SPŠCH, Vranovská 65
okrsek č. 20025 - 20026    ZŠ nám. Republiky 10
okrsek č. 20027                 ZŠ Cacovická 4
okrsek č. 20028 - 20032    Taneční konzervatoř, Nejedlého 3
okrsek č. 20033 - 20037    ZŠ Blažkova 9
okrsek č. 20038 - 20042    ZŠ Milénova 14
okrsek č. 20043                 MK Okružní 21
okrsek č. 20044 - 20045    ZŠ Zeiberlichova 49

V Brně dne 30.07.2020

Mgr. Martin Maleček v. r.
starosta MČ Brno-sever

Formuláře žádostí o voličský průkaz

Žádost o vystavení voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamentu ČR
(Volby do Senátu PČR probíhají v městské části Brno-sever v rámci volebního obvodu č. 60, který je dále tvořen městskými částmi Brno-Žabovřesky, Jundrov, Komín, Královo Pole, Řečkovice, Medlánky, Ivanovice, Jehnice, Ořešín a Útěchov. Na voličský průkaz je tedy možné volit pouze v uvedených městských částech.) 

Žádost o vystavení voličského průkazu pro volby do zastupitelstva kraje